W przeciwieństwie do kadry kierowniczejDopominam się, ażeby przed następnym napotkaniem odpisali bodaj 20 rzeczy, których są pewni. Z pewnością nie muszą to być enuncjacje wstrząsające światem - standardowo kilka rzeczy, które według nich są prawdziwe, coś, co kochają i czego nienawidzą. Na przestrzeni pierwszej wizyty u mnie pewien inżynier powiedział, iż nie wie, co się z nim dzieje, bo nieraz wrzaski, a weekendy Odkrywcy Mocy niejednokrotnie przesypia. Człowiek ten kształcił się w porządnym chrześcijańskim lokalu, potem się zbuntował i obecnie ma na myśli się za agnostyka: „Wszystko wydaje mi się znośne. Etykę całkiem się przekuła, przekuły się wszystkie normy. Odczuwam się tak, jakbym we wszyściuśko negował i nie wierzył naprawdę w nic". Kto wie zastanawiał się, że uczynię mu wykład na temat powrotu do wiary, natomiast ja przyzwałem jedynie, żeby powędrował do domku i zrobił spis tego, w co daje wiarę. „Jeśli ma możnowładca wątpliwości, w sprawie swoich przekonań religijnych - zakomunikowałem - niech je magnat chwilowo odwlecze na bok i skoncentruje się na rzeczach, których jest pan bezwzględnie pewien". Gdy po tygodniu po raz drugi do mnie przyszedł, miał w ręku notatnik. Spostrzegłem do tego coś: jego zajrzenie już nie było puste. Był zakłopotany, gdyż swój wykaz uważał za nieskładny. Wykopałem w nim następujące stwierdzenia: Ażeby poznać, po kiego ludzie robią to, co czynią, powinno się przyjrzeć się ich historie. Jesteśmy, jak oświadcza angielski wieszcz Alfred Tennyson, częścią wszelakiego, co kiedykolwiek poznaliśmy. Można wiele zakomunikować o ludziach, kiedy się wie, gdzie byli i tak dalece ich tło kulturowe różni się od naszego. Gdy dzwoni do mnie dyrektor którejś firm i mówi: „Mamy dylematy z motywacją naszych młodych pracowników", jestem prawie pewien, iż w takiej firmie za niewiele znajomością o swoich młodych zatrudnionych. W dziewięciu przypadkach na dziesięć managerowie tworzą, że niepełnoletni personel pochodzi z ekwiwalentnych do ich własnych pierścieni kulturowych i że to, co dniami i nocami stanowiło motywację managerów, działa w podobny sposób na tych młodych ludzi. A takie założenie jest groźne. Według dr. Layne a Longfellowa, psychologa, u podstaw funkcjonowania większości ludzi podejmujących decyzje w biznesach znajduje się chandra. Albo oni sami, albo ich rodziciele ambarasowali się o tak niebagatelne potrzeby jak pożywienie i zamieszkiwanie, i w ten sposób ewoluowali osobisty system wartości. Kiedy takich ludzi domaga się się o profesję wiecej informacji po godzinach, w kółko Macieju odpowiadają: „Jasne", a myślą: „Nigdy nie nie ulega kwestii, kiedy będą niezbędne ogromniejsze pieniądze, więc trzeba się upajać, iż jest praca". Ale istnieje także inna wersja zatrudnionych. W odpowiedzi na analogiczną prośbę mówią: „Dziękuję, nie skorzystam. Wolałbym raczej porozmawiać o uzupełniającym wolnym dniu". Taka reakcja wywodzi się z absolutnie innych potrzeb. Dla takich ludzi odpoczynek jest równie niebagatelny jak profesja. W wyniku robota znajduje się w życiu na drugim miejscu za jakością życia. Jeśli w jednym przedsiębiorstwie im się nie uda, wiedzą, iż mogą wyszukać stówki innych warsztatów. W przeszłości takich pracowników istnieje notabene inna cechująca własność. Wbrew do zasoby siły roboczej decyzyjnej młodsi pracownicy zrodzili się w erze powszechnej obawy przed zagładą atomową albo innej epoce politycznej. Po co wskutek tego mieliby już doświadczać jałmużny w otuch na sielską starość, skoro tylko starości mogą w komplecie nie wytrwać? W tym wypadku www.odkrywcymocy.pl tłoczenie do funkcjonowania będzie bezskuteczne, do czasu nie zapoczątkujemy brać pod uwagę tego, co tych ludzi ukształtowało. Zmieniające się potrzeby Poza wglądem w historię trzeba zarówno opanować, iż układ potrzeb każdego człowieka podlega notorycznym metamorfozom. Na tle perspektywy może to być wyzwisko albo błogosławieństwo. Dla całego szeregu pracodawców problem ten jest stałym źródłem zdenerwowania, bo wydaje się im, iż ich pracownicy w żadnym razie nie są zadowoleni. Gdy kierownika federalnego z schyłku Xix w. Samuela Gompersa spytano, czego owszem chcą związki, odpowiedział: „Czego chcemy?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “W przeciwieństwie do kadry kierowniczej”

Leave a Reply

Gravatar